Λογοθεραπεία και Δυσπραξία

Τι είναι η Δυσπραξία;

«Δυσπραξία» σημαίνει δυσκολία με τα μοτίβα των κινήσεων στην ομιλία. Τα παιδιά με λεκτική δυσπραξία δυσκολεύονται να ελέγξουν και να συντονίσουν τις κινήσεις των μυών της ομιλίας που είναι απαραίτητες για καθαρή και συνεκτική ομιλία.

Συμπτώματα δυσπραξίας στα παιδιά

Τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
* Δυσκολία στο να ακούγεται η ομιλία
* Δυσκολία στη σειρά των ήχων για τη σύνθεση λέξεων
* Δυσκολία στη διατήρηση του λόγου καθαρού σε προτάσεις,
* Δυσκολία στον έλεγχο της ταχύτητας, του ρυθμού και της έντασης του
* Δυσκολία ομιλίας
* Προβλήματα λόγου
* Μαθησιακές δυσκολίες

Ποιος εργάζεται με παιδιά με Δυσπραξία;
εάν το παιδί έχει προβλήματα ομιλίας/και μουσικοκινητικη περιστερι στοματικής κινητικότητας, ένας Λογοθεραπευτής θα συνεργαστεί με το παιδί μαζί με άλλους επαγγελματίες στο δημόσιο ή ιδιωτικό περιβάλλον λογοθεραπείας.

Πώς αποφασίζει ο Λογοθεραπευτής εάν ένα παιδί μπορεί να έχει δυσπραξία;

Ένας λογοθεραπευτής θα διερευνήσει τη Δυσπραξία σε παιδιά όταν ένα παιδί μπορεί:

* έχουν διαταραχή ομιλίας,
* σημειώνουν πολύ αργή πρόοδο στη θεραπεία.
* Το μοτίβο σφαλμάτων ομιλίας είναι ασυνεπές.
* Ενδείξεις άλλων δυσκολιών στον κινητικό έλεγχο, δηλαδή προβλήματα με τις κινήσεις των χειλιών και της γλώσσας

Πώς αξιολογούν οι Λογοθεραπευτές τα παιδιά με υποψία Δυσπραξίας;

Ο κύριος σκοπός του σταδίου αξιολόγησης είναι να διερευνήσει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.

Παρατήρηση & αλληλεπίδραση με το παιδί κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παιχνιδιού.
Χρήση αναγνωρισμένων κλινικών αξιολογήσεων, οι οποίες διερευνούν βασικές γλωσσικές δεξιότητες
Στοματική κινητική αξιολόγηση
Συλλογή πληροφοριών από γονείς και άλλους επαγγελματίες
Ο θεραπευτής μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει προφίλ της δύναμης και των αναγκών του παιδιού και να εφαρμόσει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Τι είδους θεραπεία θα πραγματοποιηθεί;

Ένας λογοθεραπευτής μπορεί να συνεργαστεί με το παιδί για να:
* Βοηθώντας το παιδί να κάνει μεμονωμένους ήχους
* Βελτίωση της ικανότητας επανάληψης ήχων και εναλλαγής από τον έναν ήχο στον άλλο
* Βοηθώντας το παιδί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ήχους στις λέξεις
* Δημιουργία από λέξεις σε προτάσεις
* Βελτιώστε τις κινήσεις του στόματος

Τι μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική λογοθεραπεία στα παιδιά με απραξία;
•Προσφέρετε ευέλικτα μοτίβα εργασίας για να εξασφαλίσετε επαγγελματική υποστήριξη σε μια κατάλληλη στιγμή για τα άτομα που ασχολούνται με το παιδί.
•Χορηγήστε θεραπεία που στοχεύει τις κύριες δυσκολίες τους σε βάση 1:1.
•Εφαρμογή συνεπών μπλοκ θεραπείας για μεμονωμένα παιδιά
Παροχή εκπαίδευσης σε άτομα που συνεργάζονται στενά με το παιδί.
•Παρέχετε σαφείς και συνοπτικές συμβουλές και στρατηγικές.
•Προγράμματα ατομικής θεραπείας & στόχοι για Ατομικά Εκπαιδευτικά Σχέδια.
•Παροχή ολοκληρωμένων κλινικών εκθέσεων με συστάσεις για μελλοντική διαχείριση.

εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας έχει πρόβλημα ομιλίας και γλώσσας συμβουλευτείτε καταρχήν έναν εξειδικευμένο Λογοθεραπευτή ή/και τον γιατρό σας.

Το SLT είναι μια εθνική Υπηρεσία Λογοθεραπείας για παιδιά στο Λονδίνο η οποία:

Προσπαθεί να βελτιώσει τις δεξιότητες ομιλίας, γλώσσας και επικοινωνίας των παιδιών.

Scroll to Top