راههای یافتن و وکالت وکیل خوب در ایران-تهران

امروزه داشتن وکیل تنها یک نیاز نیست، بلکه یک ضرورت است. اغلب دیده می شود که شخصی بدون نیاز به وکیل و اطلاعات مختصری که از منابع مختلف به دست آورده است، اقدام به طرح دعوی و مدیریت آن می کند. در حالی که امور حقوقی و دعاوی مطروحه در دعاوی قضایی و حقوقی (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) از امور تخصصی است و مراجعه به قانون و استنباط از قوانین و تفسیر قوانین مستلزم علم حقوقی است. در این صورت شخصی که وکیل خود شده است پس از طی مراحل طولانی و صرف هزینه و عدم موفقیت در دعوا به وکیل مراجعه می کند و تقاضای اقامه مجدد دعوا یا مدیریت دعوای قبلی را می کند که البته بسیار است. دشوار. اصطلاح وکیل پایه یک دادگستری اگرچه امروزه به دلیل نداشتن وکیل پایه دو (از موسسات و تفاسیر قدیمی قوانین) مرسوم است که وکیل مجرب و وکیل کارکشته را تشخیص دهیم از یک کارآموز وکالت .

وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به عنوان نماینده خود تعیین می کند.

عقد وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت محدود تقسیم می شود.

در وکالت مطلق موکل طرف مقابل یعنی وکیل را به عنوان نماینده خود در کلیه امور مالی و اداری تعیین می کند و وکیل می تواند بدون اجازه موکل در این امور وکالت کند. ماده 661 قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر وکالت مطلق باشد صرفاً مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود».

در وکالت الزام آور، مورد عقد وکالت معین و قطعی است و وکیل تنها در آن صورت صلاحیت وکالت را دارد.

در طبقه بندی دیگری وکالت به وکالت قضایی و وکالت رسمی تقسیم می شود.

هر گاه شخصی برای امور دادگاه خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی کند به آن وکالت می گویند. وکالت نزد وکلای حقوقی شامل این نوع وکالت می شود.

وکالت مدنی وکالتی است که شخصی برای انجام امور تجاری یا اداری خود به طور رسمی یا عادی وکیل را به عنوان قائم مقام خود تعیین می کند.

وکیل باید مصلحت موکل را در اعمال و اعمال خود در نظر بگیرد و از اختیارات داده شده فراتر نرود.

تعهدات وکیل از هر نوع که باشد محدود به اختیاراتی است که موکل به او اعطا می کند.

بر اساس ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در محاکم شامل کلیه اختیارات مربوط به دادرسی است، مگر در مواردی که خود موکل استثنا کرده باشد یا از مواردی باشد که وکالت خلاف شرع و شرع باشد. نمی توان نمایندگی کرد، یعنی سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلا.

انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مجرب و وکیل حرفه ای در تهران در حالی که دسترسی به وکیل آسان است کار چندان آسانی نیست. در این راستا توصیه می شود قبل از انتخاب وکیل به صورت حضوری به وکیل مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنید و به نحوه پاسخگویی و رفتار حرفه ای و محیطی که وکیل در آن فعالیت می کند، وکیل خود را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که هر فردی که خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی می کند، لزوماً مجوز این کار را ندارد و لزوماً وکیل نیست. چیزی به نام معرفی و ترویج و پذیرش پرونده های حقوقی و سپردن آن پرونده ها به وکلا و کارآموزان جوان با دستمزد کم و به جیب زدن بیشتر سود صرفاً برای دلالی پرونده های حقوقی وجود ندارد!!!

مراقب باشید در دام این افراد نیفتید و مطمئن شوید که فرد مورد نظر شما وکیل است. برای این منظور در عین حال با مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی خود به «گواهی وکالت» که باید بر روی دیوار اتاق وکیل نصب شود و یا «پروانه وکالت» که دفترچه ای به اندازه یک دفترچه یادداشت است توجه کنید. تولد

Scroll to Top